Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng là mẫu báo cáo được sử dụng để báo cáo tiến độ công việc được giám sát và triển khai như thế nào. Qua báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng, chủ đầu tư cũng có cái nhìn rõ ràng về dự án hơn. Đây sẽ là những mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng, hay tháng hoặc quý tùy vào yêu cầu từ chủ đầu tư.

Dưới đây Behouse sẽ chia sẻ bạn mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng chuẩn nhất để bạn có thể download về sử dụng báo cáo theo tuần, tháng hay quý. Ngoài ra, Behouse cũng chia sẻ thêm mẫu báo cáo giám sát thi công theo thông tư 04/2019/TT-BXD cho những ai quan tâm.

Cuối cùng, Behouse mong rằng nó sẽ giúp cho bạn kiểm tra giám sát công trình tốt hơn, giúp cho chủ đầu tư hoàn thành nghiệm thu công trình theo tường giai đoạn hay hoàn thành nó tốt hơn. Cùng xem qua mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng chuẩn nhất của Behouse nhé!

Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng

Theo quy định, cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm tư vấn, giám sát thi công xây dựng phải có nhiệm vụ lập mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công theo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tổng kết quá trình giám sát thi công. Mục đích là để giúp cho chủ công trình nắm được tình hình tiến độ thi công và chất lượng thi công công trình.

Dưới đây là mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu báo cáo giám sát thi công xây dựng công trình mới nhất

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH
ĐẦU TƯ
TÊN CHỦ ĐẦUTƯ (CƠ QUAN ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ GIAO GIÁM SÁT)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
(Địa danh), ngày  tháng  năm 20…

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình

Thuộc dự án, Thiết kế KT-DT: Tên thiết kế kỹ thuật – dự toán hoặc Dự án

 1. Tình hình thực hiện công trình:
 2. Đơn vị thi công:
 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng ….. năm 20….. đến tháng …. năm 20……
 4. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, phần mềm sử dụng khi thi công công trình).
 5. Khối lượng đã thi công:
TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú
Thiết kế KT-DT phê duyệt Thực tế thi công
1
2
3
 1. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công.

 1. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ giao cho đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào; Trong quá trình thi công có gặp trở ngại gì không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đã được phê duyệt)
 2. Tình hình giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ của chủ đầu tư:
 3. Tình hình giám sát của Chủ đầu tư:

– Cơ sở pháp lý thực hiện:

– Thành phần giám sát:

– Thời gian giám sát:

– Nội dung giám sát:

 1. Kết quả giám sát:
 2. a) Đơn vị thi công:

+ Tiến độ thực hiện.

+ Quy trình thực hiện.

+ Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng của đơn vị thi công.

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công.

 1. b) Đơn vị kiểm tra:

+ Tiến độ kiểm tra.

+ Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng của đơn vị kiểm tra.

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị kiểm tra.

III. Kết luận và kiến nghị:

– Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …….

– Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– Đề nghị cơ quan Quyết định đầu tư (tên cơ quan Quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

 

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Đây là mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng mà Behouse sử dụng cho các dự án hiện nay khi làm việc với các bên chủ đầu tư. Dưới đây là link tải về nhé!

Link download báo cáo giám sát thi công xây dựng công trình

Hoặc bạn cũng có thể download miễn phí mẫu báo cáo hoàn thành công trình của đơn vị tư vấn giám sát bạn vui lòng nhấp vào đây để tải mẫu về.

Ngoài mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng của Behouse ra, hiện nay còn 2 mẫu cũng sử dụng để báo cáo giám sát thi công nhưng thực hiện theo thông tư 04/2019/TT-BXD thông qua. Nếu bạn muốn tham khảo và tải về sử dụng có thể xem tiếp phần sau.

> Bảng báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng

> Bảng chi phí tư vấn giám sát công trình xây dựng năm 2021

Mẫu báo cáo giám sát thi công theo thông tư 04/2019

Dưới đây là mẫu báo cáo giám sát thi công theo thông tư 04/2019/TT-BXD. Behouse sẽ chia sẻ mẫu và kèm file word để bạn download nhé!

………….(1)……………..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………. ……., ngày……tháng……năm……

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ………(2)………

……(1)…. báo cáo về tình hình giám sát thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình ….(3)…. từ ngày đến ngày như sau:

 1. Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với giấy phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng), thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
 2. Đánh giá sự phù hợp về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng:
 3. a) Tên đơn vị thi công;
 4. b) Đánh giá sự phù hợp về năng của chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp so với quy định hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật;
 5. c) Thống kê năng lực về máy móc, thiết bị trong kỳ báo cáo. Đánh giá sự phù hợp của các máy móc, thiết bị so với hợp đồng xây dựng.
 6. Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:
 7. a) Khối lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo. Khối lượng công việc đã được nghiệm thu. So sánh với tiến độ thi công tổng thể và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);
 8. b) Đánh giá công tác tổ chức thi công so với biện pháp thi công được phê duyệt. Các thay đổi về biện pháp thi công (nếu có);
 9. c) Công tác an toàn lao động: Công tác kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thống kê các khóa huấn luyện, các đợt kiểm tra an toàn, các vi phạm an toàn lao động và việc xử phạt, các tai nạn lao động (nếu có) trong kỳ báo cáo.
 10. Thống kê các công tác thí nghiệm được thực hiện trong kỳ báo cáo. số lượng các kết quả thí nghiệm đối với từng loại thí nghiệm. Đánh giá việc kiểm soát chất lượng công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận.
 11. Thống kê các công việc xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu có).
 12. Thống kê các thay đổi thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo. Phân loại và đánh giá việc thẩm định, phê duyệt các thay đổi thiết kế này.
 13. Thống kê những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình (4) trong kỳ báo cáo (nếu có). Thống kê các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng đã được khắc phục trong kỳ báo cáo. Đánh giá về nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định.
 14. Đề xuất, kiến nghị của tư vấn giám sát về tiến độ, nhân sự, thiết kế và các vấn đề kỹ thuật khác./.

GIÁM SÁT TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Để download mẫu báo cáo giám sát thi công theo thông tư 04/2019 file word bạn có thể tải ở đây nhé!

Ngoài mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng này ra, khi kết thúc dự án bạn cũng có thể làm báo cáo hoàn thành công trình của nhà thầu thi công xây dựng để gửi cho chủ thầu xem xét. Mẫu này cũng có mẫu riêng và Behouse sẽ bổ sung ở các bài sau nhé. Còn trong quá trình thực hiện dự án bạn cũng có thể làm mẫu báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình nếu được yêu cầu.

Trên đây là các mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng và link download miễn phí. Thực hiện làm báo cáo tư vấn giám sát đầy đủ là nghĩa vụ, trách nhiệm và thể hiện sự chuyên nghiệp của kỹ sư tư vấn giám sát công trình.

Trả lời