Biệt thự cao cấp Phước Long B Quận 09

  • Chủ đầu tư: Trương Hữu Thành
  • Quy mô dự án: 1000m2.
  • Vị trí thi công: Đường số 6, Phước Long B, Quận 09, TPHCM.

Hình ảnh thực hiện dự án

Trả lời