Biệt thự cao cấp Thảo Nguyên Quận 09

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Thy Thơ
  • Quy mô dự án: 1500m2.
  • Vị trí thi công: Hoàng Hữu Nam, Quận 09, TPHCM.

Hình ảnh thực hiện dự án

Trả lời