Biệt thự cao cấp Euro Villa 2

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Đình Quyết
  • Quy mô dự án: 1200m2.
  • Vị trí thi công: Khu biệt thự cao cấp Euro Village 2, Hòa Xuân, Đà Nẵng

Hình ảnh thực hiện dự án

Trả lời