Nhà cho thuê Bình Lợi – Bình Thạnh

  • Chủ đầu tư: Đặng Trọng Phước
  • Quy mô dự án: 600m2.
  • Vị trí thi công: Đặng Thùy Trâm, Bình Lợi, Bình Thạnh

Hình ảnh thực hiện dự án

Trả lời