Tòa nhà CHDV Hoàng Hữu Nam Quận 09

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Quang Vinh
  • Quy mô dự án: 1000m2.
  • Vị trí thi công: Hoàng Hữu Nam, P. Long Bình, TP. Thủ Đức

Hình ảnh thực hiện dự án

Trả lời