Văn phòng cho thuê Bình An – Quận 02

  • Chủ đầu tư: Phạm Thị Bình
  • Quy mô dự án: 900m2.
  • Vị trí thi công: Phường Bình An, Quận 02

Hình ảnh thực hiện dự án

Trả lời