Tham khảo bảng tiến độ thi công nhà phố 4 tầng, có sân thượng và mái tiêu chuẩn được công ty Behouse Design & Build triển khai áp dụng. Phần dưới có phần tải mẫu bảng tiến độ thi công nhà phố cho bạn nào quan tâm.

Bảng tiến độ thi công nhà phố chuẩn nhất do Behouse Design & Build sử dụng
Bảng tiến độ thi công nhà phố chuẩn nhất do Behouse Design & Build sử dụng

Mẫu bảng tiến độ thi công nhà phố chuẩn nhất

Mẫu bảng tiến độ thi công chi tiết mà bạn có thể tham khảo như sau:

TÊN CÔNG VIỆC THỜI GIAN BẮT ĐẦU KẾT THÚC
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 02 NGÀY Thứ 2 ngày 06/06 Thứ 3 ngày 07/06
Bàn giao mặt bằng
Chụp hình hiện trạng vị trí đất và các nhà xung quanh
Lắp dựng cổng rào, biển báo và biển hiệu
Cung cấp các thiết bị tiện ích phục vụ cho việc xây dựng
CÔNG TÁC THI CÔNG CHÍNH 176 NGÀY Thứ 4 ngày 08/06 Thứ 4 ngày 30/11
 • THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN MÓNG
14 NGÀY Thứ 4 ngày 08/06 Thứ 3 ngày 21/06
Thi công đào đất 3 ngày Thứ 4 ngày 08/06 Thứ 6 ngày 10/06
Thi công GCLD coffa cốt thép và đổ bê tông hố pít 6 ngày Thứ 7 ngày 11/06 Thứ 5 ngày 16/06
Thi công công tác san nền tạo mặt bằng 2 ngày Thứ 6 ngày 17/06 Thứ 7 ngày 18/06
Thi công GCLD coffa cốt thép và đổ bê tông móng + đà kiềng + sàn tầng trệt 3 ngày CN ngày 19/06 Thứ 3 ngày 21/06
 • THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN THÂN
76 NGÀY Thứ 4 ngày 22/06 Thứ 2 ngày 05/09
 • THI CÔNG SÀN LẦU 1
12 NGÀY Thứ 4 ngày 08/06 CN ngày 30/07
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột tầng trệt 3 ngày Thứ 4 ngày 22/06 Thứ 6 ngày 24/06
Công tác xây tường bao tầng trệt 3 ngày Thứ 7 ngày 25/06 Thứ 2 ngày 27/06
Thi công coffa dầm sàn lầu 1 3 ngày Thứ 3 ngày 28/06 Thứ 5 ngày 30/06
Thi công cốt thép sàn lầu 1 3 ngày Thứ 6 ngày 01/07 CN ngày 03/07
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang trệt lầu 1 1 ngày Thứ 7 ngày 02/07 Thứ 7 ngày 02/07
Thi công ống chờ ME âm sàn lầu 1 1 ngày Thứ 7 ngày 02/07 Thứ 7 ngày 02/07
Công tác đổ bê tông sàn lầu 1 1 ngày CN ngày 03/07 CN ngày 03/07
 • THI CÔNG SÀN LẦU 2
12 NGÀY Thứ 2 ngày 04/07 Thứ 6 ngày 15/07
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột lầu 1 3 ngày Thứ 2 ngày 04/07 Thứ 4 ngày 06/07
Công tác xây tường bao lầu 1 3 ngày Thứ 5 ngày 07/07 Thứ 7 ngày 09/07
Thi công coffa dầm sàn lầu 2 3 ngày CN ngày 10/07 Thứ 3 ngày 12/07
Thi công cốt thép sàn lầu 2 3 ngày Thứ 4 ngày 13/07 Thứ 6 ngày 15/07
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2 1 ngày Thứ 5 ngày 14/07 Thứ 5 ngày 14/07
Thi công ống chờ ME âm sàn lầu 2 1 ngày Thứ 5 ngày 14/07 Thứ 5 ngày 14/07
Công tác đổ bê tông sàn lầu 2 1 ngày Thứ 6 ngày 15/07 Thứ 6 ngày 15/07
 • THI CÔNG SÀN LẦU 3
13 NGÀY Thứ 7 ngày 16/07 Thứ 5 ngày 28/07
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột lầu 2 3 ngày Thứ 7 ngày 16/07 Thứ 2 ngày 18/07
Công tác xây tường bao lầu 2 3 ngày Thứ 3 ngày 19/07 Thứ 57 ngày 21/07
Thi công tháo coffa dầm sàn lầu 1 1 ngày Thứ 6 ngày 22/07 Thứ 6 ngày 22/07
Thi công coffa dầm sàn lầu 3 3 ngày Thứ 7 ngày 22/07 Thứ 2 ngày 25/07
Thi công cốt thép sàn lầu 3 3 ngày Thứ 3 ngày 26/07 Thứ 5 ngày 28/07
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang từ lầu 2 lên lầu 3 1 ngày Thứ 4 ngày 27/07 Thứ 4 ngày 27/07
Thi công ống chờ ME âm sàn lầu 3 1 ngày Thứ 4 ngày 27/07 Thứ 4 ngày 27/07
Công tác đổ bê tông sàn lầu 3 1 ngày Thứ 5 ngày 28/07 Thứ 5 ngày 28/07
 • THI CÔNG SÀN LẦU 4
13 NGÀY Thứ 6 ngày 29/07 Thứ 4 ngày 10/08
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột lầu 3 3 ngày Thứ 6 ngày 29/07 CN ngày 31/07
Công tác xây tường bao lầu 3 3 ngày Thứ 2 ngày 01/08 Thứ 4 ngày 03/08
Thi công tháo coffa dầm sàn lầu 2 1 ngày Thứ 5 ngày 04/08 Thứ 5 ngày 04/08
Thi công coffa dầm sàn lầu 4 3 ngày Thứ 6 ngày 05/08 CN ngày 07/08
Thi công cốt thép sàn lầu 4 3 ngày Thứ 2 ngày 08/08 Thứ 4 ngày 10/08
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang từ lầu 3 lên lầu 4 1 ngày Thứ 3 ngày 09/08 Thứ 3 ngày 09/08
Thi công ống chờ ME âm sàn lầu 4 1 ngày Thứ 3 ngày 09/08 Thứ 3 ngày 09/08
Công tác đổ bê tông sàn lầu 4 1 ngày Thứ 4 ngày 10/08 Thứ 4 ngày 10/08
 • THI CÔNG SÂN THƯỢNG
13 NGÀY Thứ 5 ngày 11/08 Thứ 3 ngày 23/08
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột lầu 4 3 ngày Thứ 5 ngày 11/08 Thứ 7 ngày 13/08
Công tác xây tường bao lầu 4 3 ngày CN ngày 14/08 Thứ 3 ngày 16/08
Công tác tháo coffa sàn lầu 3 1 ngày Thứ 4 ngày 17/08 Thứ 4 ngày 17/08
Thi công coffa dầm sàn sân thượng 2 ngày Thứ 5 ngày 18/08 Thứ 6 ngày 19/08
Thi công cốt thép sàn sân thượng 2 ngày Thứ 7 ngày 20/08 CN ngày 21/08
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang từ lầu 4 lên sân thượng 2 ngày CN ngày 21/08 Thứ 2 ngày 22/08
Thi công ống chờ ME âm sàn sân thượng 1 ngày CN ngày 21/08 CN ngày 21/08
Công tác đổ bê tông sàn sân thượng 1 ngày Thứ 3 ngày 23/08 Thứ 3 ngày 23/08
 • THI CÔNG SÀN MÁI BTCT
13 NGÀY Thứ 4 ngày 24/08 Thứ 2 ngày 05/09
Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột sân thượng 3 ngày Thứ 4 ngày 24/08 Thứ 6 ngày 26/08
Công tác xây tường bao sân thượng 3 ngày Thứ 7 ngày 27/08 Thứ 2 ngày 29/08
Công tác tháo coffa sàn lầu 4 1 ngày Thứ 3 ngày 30/08 Thứ 3 ngày 30/08
Thi công coffa dầm sàn mái BTCT 3 ngày Thứ 4 ngày 31/08 Thứ 6 ngày 02/09
Thi công cốt thép sàn mái BTCT 3 ngày Thứ 7 ngày 03/09 Thứ 2 ngày 05/09
Thi công ống chờ ME âm sàn mái BTCT 1 ngày CN ngày 04/09 CN ngày 04/09
Công tác đổ bê tông sàn mái BTCT 1 ngày Thứ 2 ngày 05/09 Thứ 2 ngày 05/09
 • THI CÔNG HOÀN THIỆN
86 NGÀY Thứ 3 ngày 06/09 Thứ 4 ngày 30/11
Công tác xây tầng ngăn các tầng 25 ngày Thứ 3 ngày 06/09 Thứ 6 ngày 30/09
Công tác tháo coffa sàn sân thượng 1 ngày CN ngày 11/09 CN ngày 11/09
Công tác tháo coffa sàn mái 1 ngày Thứ 7 ngày 24/09 Thứ 7 ngày 24/09
Thi công công tác đi ống ruột gà âm tường 25 ngày Thứ 3 ngày 06/09 Thứ 6 ngày 30/09
Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước 7 ngày Thứ 7 ngày 01/10 Thứ 6 ngày 07/10
Công tác tô toàn bộ công trình 25 ngày Thứ 7 ngày 01/10 Thứ 3 ngày 25/10
Công tác thi công trần, vách ngăn thạch cao 7 ngày Thứ 4 ngày 26/10 Thứ 3 ngày 01/11
Công tác bả Matit và sơn nước 29 ngày Thứ 4 ngày 02/11 Thứ 4 ngày 30/11
Công tác chống thấm 7 ngày Thứ 4 ngày 26/10 Thứ 3 ngày 01/11
Công tác thi công ốp lát 10 ngày Thứ 7 ngày 29/10 Thứ 2 ngày 07/11
Công tác hoàn thiện khác 23 ngày Thứ 3 ngày 08/11 Thứ 4 ngày 30/11
VỆ SINH, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 02 NGÀY Thứ 5 ngày 01/12 Thứ 6 ngày 02/12

Lưu ý: Bảng tiến độ thi công nhà phố có thể thay đổi dựa theo tình hình thực tế, số tầng hoặc tạm ngưng theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong tiến độ trên chưa bao gồm ngày lễ, tết, chủ nhật.

Để giám sát tốt tiến độ thi công nhà phố bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ giám sát thi công của chúng tôi. Bảng tiến độ thi công nhà phố chỉ là một phần nhỏ giúp bạn giám sát tốt hơn.

Tải mẫu bảng tiến độ thi công nhà phố mới nhất 2021

Nếu bạn có nhu cầu muốn tảu mẫu bảng tiến độ thi công nhà phố mới nhất này, hãy tải về file Excel tại đây nhé!

> Dịch vụ thi công nội thất biệt thự của BeHouse

> Chi phí xây nhà trọ 3 tầng tiết kiệm nhất là bao nhiêu?

> Bảng báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng

Liên hệ với công ty thiết kế và xây dựng Behouse

Thông tin liên lạc:

 • Địa chỉ: Số 1, Đường 36, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
 • Email: xaydung@behouse.vn
 • Phone: 0909091575
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giám sát công trình với bảng tiến độ thi công nhà phố nhé!

Trả lời