Báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng là một trong các hạng mục cần thiết nhằm đảm bảo công trình hoàn thành đúng chất lượng theo như hợp đồng xây dựng đã được ký kết. Để nắm được mẫu báo cáo này gồm chi tiết những gì, bạn hãy tiếp tục tìm lời giải đáp qua bài viết dưới đây nhé.

Báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng
Bảng báo cáo của tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng bao gồm những gì

Bảng báo cáo của tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng bao gồm những gì

Mẫu báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng giúp quản lý chất lượng và quản lý xây dựng hiệu quả hơn, cần đáp ứng đầy đủ các hạng mục như sau:

Đánh giá quy mô và công năng công trình

Bảng báo cáo của tư vấn giám sát công công trình thể hiện các đánh giá thể hiện sự phù hợp của công trình, sự tương quan của quy mô và công năng đối với giấy phép của công trình xây dựng.

Ngoài ra, bảng báo cáo còn đánh giá các yếu tố khác như thiết kế công trình xây dựng, các chỉ dẫn về kỹ thuật, các biện pháp đảm bảo an toàn, thi công công trình xây dựng hãy các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần đạt được đối với một công trình xây dựng.

Mẫu báo cáo giám sát thi công tuần của kỹ sư
Mẫu báo cáo giám sát thi công tuần của kỹ sư

Đánh giá các đối tượng liên quan công trình

Việc đánh giá các đối tượng liên quan đến công trình thể hiện mối tương quan giữa nhà thầu xây dựng đối với các nội dung có trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, thể hiện chi tiết qua các khía cạnh

 • Đánh giá nguồn nhân lực chịu trách nhiệm chính trong công trình bao gồm các điều khoản, quy định được thể hiện chi tiết trong hợp đồng cũng như căn cứ theo các quy định pháp luật. Người chịu trách nhiệm chính thường là chỉ huy trưởng, các bộ phận chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của công trình
 • Đánh giá các thiết bị máy móc tại công trường thi công có phù hợp với hợp đồng xây dựng đã được ký kết trước đó hay không

Đánh giá tiến độ của công trình

Báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng cần thể hiện rõ đánh giá về tiến độ thực hiện trong quá trình xây dựng cùng các công việc đã hoàn thành. Nhằm theo sát tiến độ công trình, nhận thấy sự thay đổi cũng như hiệu quả của các công việc đã được hoàn thành, sự hoàn thành các tiến độ công trình đã đặt ra trước đó

Bảng báo cáo cần làm rõ các công việc đã được nghiệm thu trong các báo cáo tuần. Cũng như những thay đổi về yếu tố thiết kế trong quá trình thực hiện công trình. Hay các vấn đề còn tồn tại, những nguyên nhân khiến công trình bị chậm, những sự cố gặp phải là gì? Cách khắc phục ra sao? Và đâu chính là biện pháp giải quyết các vấn đề tồn tại trên.

Báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng cần thể hiện rõ các thông tin về những đề xuất liên quan như đề xuất về thiết kế, kỹ thuật, nguồn nhân lực giúp cho việc thực hiện công trình xây dựng thêm thuận tiện và thành công hơn.

Đánh giá tiến độ công trình thể hiện chất lượng công trình có đạt yêu cầu không
Đánh giá tiến độ công trình thể hiện chất lượng công trình có đạt yêu cầu không

Đánh giá một số hạng mục khác

Ngoài ra báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng còn có những đánh giá về các hạng mục khác như: 

 • Đánh giá về các công tác thí nghiệm hay kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình đúng như theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận
 • Đánh giá của tư vấn giám sát về công tác tổ chức, kết quả kiểm định, quan trắc và các thí nghiệm đối chứng nếu có
 • Đánh giá của tư vấn giám sát về các công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng hay nghiệm thu giai đoạn (nếu có)
 • Đánh giá của tư vấn giám sát về sự tuân thủ theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và các quy định liên quan khác nếu có
 • Đánh giá của tư vấn giám sát về các điều kiện nghiệm thu hoàn thành gói thầu cũng như các giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng
Tư vấn giám sát công trình đánh giá các hạng mục một cách chi tiết
Tư vấn giám sát công trình đánh giá các hạng mục một cách chi tiết

>> Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng chuẩn nhất

Cách trình bày mẫu văn bản báo cáo công việc của tư vấn giám sát về chất lượng công trình

Mẫu báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng thường được chia bố cục thành ba phần, gồm phần mở, phần thân và phần kết. Thông thường, phần mở đầu của bảng báo cáo bao gồm các nội dung sau:

 • Tên đơn vị, tên các tổ chức chịu trách nhiệm cho việc thực hiện giám sát công trình xây dựng. Nội dung này sẽ được trình bày ở phía bên tay trái
 • Quốc hiệu – Tiêu Ngữ thường được trình bày nằm ở phía tay phải
 • Ngày, tháng, năm – đây chính là thời gian thực hiện báo cáo của tư vấn giám sát công trình, được trình bày dưới phần Quốc hiệu – Tiêu ngữ
 • Tên của báo cáo được trình bày: ” Báo cáo định kỳ về giám sát thi công công trình xây dựng và hạng mục công trình”
 • Phần kính gửi: Ghi rõ tên của chủ đầu tư xây dựng công trình

Nội dung bảng báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng được trình bày đầy đủ các hạng mục sau

 • Phần mở đầu của bảng báo cáo trình bày đầy đủ, chi tiết các thông tin như: Tên đơn vị thực hiện mẫu báo cáo + Tên báo cáo + Tên của công trình hoặc các hạng mục công trình thi công xây dựng +thời gian bắt đầu cũng như thời gian kết thúc của tuần báo cáo
 • Nội dung của báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng phải được thực hiện theo trình tự như trong mẫu báo cáo 04 tại phụ lục. Được căn cứ theo thông tư 04 năm 2019, nội dung của bảng báo cáo bao gồm 8 mục nội dung chính

 Phần kết hay còn được gọi là phần cuối cùng trong bảng báo cáo bao gồm chữ ký, tên của giám sát trưởng, nhằm khẳng định, xác thực nội dung trong bảng báo cáo là đúng sự thật.

Nội dung bản báo cáo cần thể hiện rõ ràng, chi tiết, đúng sự thật
Nội dung bản báo cáo cần thể hiện rõ ràng, chi tiết, đúng sự thật

> Bảng chi phí tư vấn giám sát công trình xây dựng năm 2021

Mẫu báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng

Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà phố cần tới công trình trực tiếp
Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà phố cần tới công trình trực tiếp

Mẫu báo cáo lần đầu tiên

 1.     Địa điểm xây dựng công trình:
 2.     Quy mô công trình:
 3.     Danh sách các nhà thầu và công việc thực hiện:
 • Nhà thầu thiết kế: 
 • Nhà thầu tư vấn giám sát thi công:
 • Nhà thầu thi công xây dựng:
 1.     Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở 7 tổng mức đầu tư:
 2.     Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
 3.     Danh sách các nhà thầu thi công xây dựng công trình & công việc thực hiện:

Nhà thầu:…………………….………………………….………………………..

Nhà thầu:………………………………………………..………………………..

 1.     Hệ thống kiểm tra, giám sát và các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công và nhà thầu thiết kế:

TCVN371 – 2006: Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4055 – 1985: Tổ chức thi công

 1.     Kiến nghị:

Mẫu báo cáo thường kỳ

 1. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt:
 2. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:
 • Ngày khởi công:……………………………………………………………
 • Ngày hoàn thành:………………………………………..………………….
 1. 3. Khối lượng chính của công tác xây lắp được thực hiện trong giai đoạn báo cáo:
TT Công tác xây lắp ĐV Khối lượng theo

thiết kế

Khối lượng thực tế

thi công

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
 1. Công tác nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu công tác xây dựng, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng đúng theo quy trình quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 2. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng: không
 3. Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
 4. Kết luận về chất lượng công việc thực hiện:
 • Đảm bảo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, các công tác thi công được kiểm tra bằng máy kết hợp với thước thép, vật tư đi đến công trường đều được kiểm tra, có biên bản kiểm tra vật liệu đầu vào. Các công tác khác đều được kỹ thuật B, Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế kiểm tra theo đúng trình tự thi công.
 • Đơn vị thi công đã thực hiện xong phần khối lượng:…………………, tuân thủ đúng các bước hướng dẫn theo nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2002 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đề nghị các bên liên quan nghiệm thu phần khối lượng đơn vị thi công đã hoàn thành xong, để đưa hạng mục vào sử dụng.
 1. Kiến nghị: 
Nơi nhận:
 • Như trên

Lưu

CÔNG TY……

 

Để xem chi tiết mẫu báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng giúp bạn quản lý dự án công trình hiệu quả hơn, bạn có thể tham khảo và Download tại đây

Trên đây chính là toàn bộ nội dung bảng báo cáo của tư vấn giám sát về chất lượng công trình xây dựng. Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ có thông tin chính xác và đầy đủ nhất về các báo cáo giám sát, giúp cho việc giám sát công trình thêm thuận tiện hơn

> Biện pháp thi công nhà phố chuẩn từ thô đến hoàn thiện

> Bảng tiến độ thi công nhà phố chuẩn nhất hiện nay

> Biện pháp thi công tầng hầm nhà phố hiệu quả nhất

Trả lời